Obligațiuni de garanție

OBLIGATIUNI DE GARANTIE ALE COMPANIEI

Toata gama de filtre sub chiuveta, instalate de catre compartimentul al companiei FILTRE.MD este supusa garantiei si serviciului service. La procurarea filtrelor cu aceasta conotatie, unitatea de comert elibereaza talonul de garantie, in care se indica toate informatiile cu privire la asigurarea garantiei si stipularii conditiilor  filtrului procurat de Dvoastra. Dupa aducerea la cunostinta a continutului precum si dupa semnarea talonului de garantie, Dvoastra subsmnati accepatarea conditiilor acestuia. Tot din acest moment intra in vigoare termenul de garantie.

Stimate Client, rugam atrageti atentia, compania FILTRE.MD este în drept să refuze deservirea de garanție a articolului în cazul nerespectării condițiilor enumerate.

Talonul de garanție este valabil doar când sunt prezente corect și clar indicate: modelul articolului, data vânzării, ștampila firmei realizatoare și semnătura cumpărătorului. În caz de incălcare a acestor condiții sau în cazul când datele indicate în talonul de garanție contravin mărfii sau sunt șterse, corectate, talonul nu este valabil.

Garanția se răspândește doar când sunt respectate următoarele cerințe:

- Instalarea articolului se infăptuiește doar de o persoană autorizată de compania FILTRE.MD cu îndeplinirea actului de dare în exploatare a articolului semnat de ambele părți (pentru modelele staționare sub chiuvetă).

- Îndeplinirea strictă de către cumpărător a instrucțiunii de exploatare a articolului.

- În caz de depistare a defectelor tehnice sau a deteriorării lor, cumpărătorul este obligat imediat să preia legătura cu producătorul pentru a solicita un specialist, care va întocmi un proces verbal de verificare și va aprecia starea tehnică a articolului. La depistarea neajunsurilor sau defectelor se stabilește expertiza de desfășurare a instalării de care sunt informate ambele părți.

Obligațiunile de garanție nu sunt răspândite la următoarele neajunsuri:

- La articolele deteriorate nu din vina producătorului, apărute după ce marfa a fost transmisă cumpărătorului (consumatorului) de către vânzător.

- La articolele care au fost defectate nu din vina producătorului după ce a fost semnat actul de dare în exploatare.

- La articolele care au fost deteriorate în rezultatul temperaturilor înalte (joase) , a focului, avariilor, accidentelor, coroziei, a pătrunderii în interiorul articolului a insectelor, obiectelor străine de diversă origine.

- La articolele cu defecte apărute în rezultatul incălcării cerințelor producătorului legate de condițiile de exploatare, de asemenea în rezultatul atârnării neglijente cu articolul.

Obligațiunile de garanție nu sunt răspândite în următoarele cazuri:

- În cazul instalării de sine-stătător a prezentului articol de către cumpărator (consumator), (pentru modelele care se conectează la rețelele de apeduct).

- La articolele cu defecte, apărute în rezultatul reparării necalitative sau a amestecului persoanleor străine în interiorul articolului, cu excepția cazurilor când repararea sau intervenția au fost efectuate de persoană autorizată de firma producătoare.

- Articolele, la care unele părți sau detalii au fost schimbate de sine-stătător de către cumpărător (consumator).

-La articolele predestinate necesităților de familie, personale, dar utilizate pentru activitatea de antreprenoriat și în alte scopuri care contravin menirii lor directe.

- În cazul utilizării în procesul de montare a elementelor de completare care nu pot fi folosite conform instrucțiunii de exploatare, sau elemente de completare care aparțin altui producător.  

Fără prezentarea talonului de garanție, în cazul îndeplinirii incorecte a lui, ruperea plombelor de fabrică (mărcii de control), de asemenea în cazurile indicate în obligațiunile de garanție, pretențiile nu se primec, iar repararea pe garanție nu se efectuează!

Toate pretențiile cumpărătorilor (consumatorilor) se primesc pe adresa: Moldova, Chișinău, Srt.Transnistria 5/9, tel.: +373 22 99 11 88

 

IMPORTANTA MARE PENTRU CONSUMATOR

ATENTIE! Este necesar să opriți apa la filtru în cazul când el nu va fi utilizat timp îndelungat (concediu, ș.a.).

ATENTIE! Firma producătoare nu poartă responsabilitate pentru schimbarea bruscă a presiunii apei în rețelele de apeduct. (se recomandă instalarea reductorului de presiune a apei).

În sortimentul de bază al sistemelor de filtrare a apei de către producător este declarată rezistența filtrelor staționare la presiunea  apei de până la 6 atm. În cazul când presiunea depășește 6 atm. sau măsoară exact 6 atm., în scopul evitării salturilor de presiune în rețeaua centrală de apeduct, cumpărătorul se obligă de sine stătător (din cont propriu) să instaleze un reductor de presiune înaintea sistemului de filtrare a apei și să asigure reglarea reductorului de presiune în limitele 3,5-4 atm. În caz contrar, garanția sistemului de filtrare nu va fi acoperită din motiv de neîdeplinire a cerințelor tehnice cerute de producător.

ATENTIE! Nu se admite păstrarea filtrelor împreună cu substanțele care emană în atmosferă vapori sau gaze dăunătoare cu miros strident.

Compania FILTRE.MD nu este responsabilă pentru eventualele daune directe/indirecte provocate de către articole oamenilor sau averii, în cazul când au avut loc în rezultatul nerespectării condițiilor de exploatare, instalare a articolelor, acțiunilor imprudente sau premeditate ale cumpărătorului (consumatorului) , de asemenea pentru orice daună materială, pagube, pierderi de venit sau beneficiu legate de deteriorări sau imposibilitatea exploatării mărfii. Toate condițiile obligațiunilor de garanție acționează în limitele legislației despre protecția consumatorului sunt reglementate de către legislația civilă a RM.